Gemeente Stekene

Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de officiële website van de gemeente en het OCMW Stekene (www.stekene.be). Deze website is een  wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de verschillende producten, diensten en activiteiten van ons bestuur en informeert je over het beleid van de gemeente en het OCMW van Stekene.

Het bestuur levert grote inspanningen zodat de informatie op de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Constateer je toch fouten of onvolledige informatie? Laat het ons weten via info@stekene.be. Wij stellen je reactie zeker op prijs.

Het bestuur kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele storingen die zich voordoen in het internetverkeer naar deze website.

 

Verwerking  persoonsgegevens

 Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • - om een wettelijke verplichting na te komen
 • - voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
 • - voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • - om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid in te dijken
 • - wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven

 

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

 

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Indien we voor het uitvoeren van een taak of opstellen van een dossier beroep moeten doen op een extern bedrijf (bv. softwarefirma, adviesbureau,…) of een andere overheidsinstantie dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.

Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

 

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

 

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Beeldmateriaal

Bij gemeentelijke activiteiten kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen we niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto, dan kun je ons altijd vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

 

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal, zullen wij alle mogelijke inspanningen doen om van tevoren je toestemming te verkrijgen.

 

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

 

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

 

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

 

Rechten als klant

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • - recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • - recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • - recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
 • - recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

 

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

 

Als u een van uw rechten wil uitoefenen, kan u dit doen door

 • o Uw verzoek af te geven aan het onthaal op het gemeentehuis.
 • o Uw verzoek op te sturen naar de stadionstraat 2 in 9190 Stekene
 • o Uw verzoek door te mailen naar info@stekene.be

Op deze manier kan u ook onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken.

 

Wij zullen u verzoek behandelen rekening houdend met volgende bepalingen

 • - De informatie mbt tot uw verzoek wordt u bezorgd binnen een termijn van maximaal 1 maand. Deze termijn kan verlengd worden met 2 maanden als u verzoek complex is of als er heel veel verzoeken moeten behandeld worden
 • - Wij zullen u de informatie bezorgen in een beknopte, transparante, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijke manier.
 • - De informatie wordt u gratis bezorgd, tenzij de verzoeken ongegrond of overmatig zijn. In dat geval kunnen er administratieve kosten aangerekend worden of kan het verzoek geweigerd worden.

 

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op contact@apd-gba.be <commission@privacycommission.be of op Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Voor meer informatie kan u ook terecht op

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

 

 

Cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Er wordt gebruik gemaakt van volgende cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw elektronische identiteitskaart wenst in te loggen om gebruik te maken van het e-loket zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer toegang gegeven wordt tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
 2. Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

  3. Performantie cookies
  We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. We maken op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden als omstandigheden dit vereisen.
Via de versienaam en aangepaste datum zie je meteen of de tekst vernieuwd werd.

Versie 25.05.2018

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP